صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه آرمان 108,974,160,553
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سیدجواد جمالی ,دانش قراگوزلو ,مهدی فریور 11,890,152
حسابرس: موسسه حسابرسی دایارهیافت
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,109,848 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,295
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23 قابل معامله سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,165
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/27 زمان انتشار قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,165
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود